Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
  • Aktualizacja strony

Walne Zgromadzenie KW LOK Lębork

Utworzono: poniedziałek, 07, wrzesień 2015
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Szanowny (-a) klubowiczu

  Uchwałą Rady Klubu nr 5/09/2015 z dnia 1.09.2015ustalono, że Walne Zgromadznie Członków Klubu  odbędzie się 25 października 1015 11:00 I termin 11:15 II termin (drugi termin) prawomocny niezależnie od ilości obecnych członków.

Miejsce: w bazie klubu nad. J. Lubowidz – w świetlicy.
  Przypominamy, że prawo głosu mają pełnoprawni członkowie klubu

 

  Plan Walnego zebrania:

·         Stwierdzenie prawomocności zebrania

·         Sprawozdanie z działalności w latach 2012-2015 (komandor klubu)

·         Sprawozdanie finansowe za rok 2014-2015 (skarbnik klubu)

·         Sprawozdanie komisji rewizyjnej

·         Podjęcie uchwały o przekazaniu przystanie do miasta Lęborka z zapewnieniem możliwości prowadzenia działalności statutowej przez Klub Wodny LOK Lębork na jej terenie, po przejęciu ciężaru utrzymania przystani przez miasto Lębork.

·         Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi oraz komisji rewizyjnej

·         Powołanie komisji skrutacyjnej

·         Uchwalenie wielkości zarządu

·         Głosowanie na kandydatów do Rady Klubu (tajne), Ukonstytuowanie się Rady Klubu

·         Głosowanie na kandydatów do Komisji Rewizyjnej (tajne), Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej

·         Wybór delegatów do Zarządu Rejonowego – głosowanie tajne

·         Wybór delegatów do Słupskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego – głosowanie tajne

·         Wolne wnioski – dyskusja o Ew. zmianach które należałoby wprowadzić,

 

Serdecznie zapraszamy!

                  

UWAGA:


Od roku 2012 składka roczna dla klubów specjalistycznych wynosi 10zł m-c młodzież (120zł/rok), dorośli 20zł/m-c (240zł/rok) - uchwała nr 55/2011 Rady Krajowej Ligi Obrony Kraju z dnia 16.12.2011.

Składkę można będzie uregulować u skarbnika klubu bezpośrednio przed zebraniem lub zapłacić ją kilka dni wcześniej na konto: BPZW LOK Gdańsk: PEKAO S.A. 93 1240 5400 1111 0000 4917 0276z dopiskiem: składka członkowska za okres: rok 2015 - KW LOK Lębork „Jan Kowalski”.

You have no rights to post comments