Responsive Joomla Templates by BlueHost Coupon
 • Aktualizacja strony

Walne zebranie delegatów na SOZŻ.

Utworzono: środa, 28, luty 2018
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

  Informacja z SOZŻ : Zawiadamiamy, że w dniu 10marca2018r. o godz. 16:00 w Hali gryfiaw Słupskuprzy ul. Szczecińskiej 59w sali Olimpijczyka odbędzie się Walne Zebranie Delegatów Sł. Okręgowego Związku Żeglarskiego

W przypadku braku kworum do podjęcia uchwał w pierwszym terminie Walnego Zebrania Delegatów Sł.O.Z.Żo godz. 16:00 wyznacza się drugi termin Walnego Zebrania Delegatów Sł.O.Z.Żna ten sam dzień na godz. 16:15 –Statutu Stowarzyszenia Sł.O.Ż.Ż

Proponowany porządek obrad:

 1. Powitanie przybyłych osób i otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej -Wniosków i Uchwał
 6. Sprawozdanie Zarządu
 7. Sprawozdanie finansowe
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

                                    Za Zarząd

                                      Sekretarz

                                 Piotr Wszczółkowski

You have no rights to post comments