Wyposażenie morskie- nowe standardy unijne od 16.03.2017 (gospodarka morska)

Utworzono: sobota, 21, październik 2017
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 Z dniem 16 marca 2017 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie wykonawcze Komisji regulujące wymogi w zakresie projektowania, budowy i działania wyposażenia morskiego. Pełna nazwa tego aktu prawnego brzmi następująco: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/306 z dnia 6 lutego 2017 r. określające wymogi w zakresie projektowania, budowy i działania oraz normy badań dla wyposażenia morskiego. Rozporządzenie 2017/306 jest aktem wykonawczym do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającej dyrektywę 96/98/WE (zwanej w skrócie dyrektywą MED.). 

Pełny artykuł na stronie źródłowej: 

http://www.gospodarkamorska.pl/Administracja,Prawo/wyposazenie-morskie--nowe-standardy-unijne-od-16032017.html

 

/MT